Kommunens innbyggere, besøkende, næringsdrivende, transportører og andre som oppholder seg på eller ved veien må forholde seg til gjeldene parkeringsregler.

Det er ikke parkeringsavgift i Mosjøen.

I kommunens parkeringsordning ligger bl.a.

- Kontroll av parkering som reguleres gjennom regler og forskrifter.                              

- Klagebehandling

Kontaktinformasjon

Brann og redning
Telefon 75 10 18 50
Epost post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse Fearnleysgate 17. 8656 Mosjøen