Hvis du vil melde om bekymring for et barn bruker du:
 elektronisk bekymringsmelding til barnevernet

For kontakt mot Barneverntjenesten slik som tilbakemeldinger, sending av dokumenter, søknader, opplysninger, etc, ber vi om at du sender via:
 eDialog barnevern