Barnehagen er en del av Elsfjord oppvekstsenter og har samdrift med SFO.